Teknologiutveckling inom utbildning

Numera, med teknikens gång, blir aktiviteter som hittills varit svåra verkliga. Allt tack vare de stora framstegen som översätts från dag till dag framför dina ögon.

Ingen är förvånad över konversationerna med en mobiltelefon - ingen - i generationer födda i dagens dussin eller så, är bristen på en mobiltelefon helt enkelt en otänkbar skönhet. Därför visar detta flaggskeppsexempel den omvandling som vi har.

Emellertid innebär teknisk utveckling också utseendet på fler och fler apparater i vardagen, liksom gradvis förbättring av saker som har funnits under lång tid. Ett exempel på en kamera som är känd här i många decennier. För närvarande är en drink från kugghjulen som upptar denna stil av audiovisuell utrustning deras gradvisa miniatyrisering. Detta representerar framför allt ökningen av användningen så att de blir enklare oavsett ögonblicket.

Miniatyrisering, som inte alla uppmärksammar, men har också sin andra aspekt - det kan äventyra en känsla av privatliv. På vilket sätt kommer en uppfattande skeptiker att fråga. Tja, även genom att montera kameror i fält som vi inte skulle ha misstänkt för att kunna montera bildinspelare i dem.

Eftersom vi redan har nått en sådan grad av miniatyrisering kan mikroskopkameror vara smalare än en stift. Tack vare detta skapar de ett graciöst verktyg för kvasi-spionage. Naturligtvis går därför den genomsnittliga, vanliga personen som fiktion. Och om vi tar hand om möjligheten att en sådan kamera spelar in en situation som de berörda parterna inte vill att någon ska veta om dess förekomst, så har hela hypotesen något annat ljus.

Mikroskopisk bildinspelning kan sedan användas till exempel för affärsintelligens, titta på makan som misstänks för otrohet eller slutligen bevaka vägen på en specifik plats som en alternativ övervakning. Utan anledning, på sättet att använda den, kommer mikroskopkamera att ha en användbar enhet för att spela in bilder varhelst en traditionell cell inte har någon mening.