Skivare

Alla män är olika. I samhället är vi en grupp, en del av en allmänt accepterad helhet. Vi kännetecknas av vissa likheter, gemensamma planer på en avlägsen typ av liv, vi associerar den här traditionen och historien. Det betyder inte att människor existerar samma. En grupp av typer är en unik grupp, som är en samling av orenade, helt individuella enheter. Varje huvud har en idé högre eller mindre på gemenskapens övergripande funktion, varje del i en mindre eller större typ bidrog till utbytet av hela familjens historia.

Besökare är en samling individer som dock har goda gemensamma delar som i allmänhet kan beskrivas som ett system med allmänt accepterade rena och normala standarder. Vad bygger emellertid framgångsrikt när det finns ett antal personer som skiljer sig åt i diametriska beteenden? Vad präglas de av? Är skillnaden i det samtida faktumet att det anses vara positivt?

Människor som inte kan uppfylla allmänt accepterade avtal och tillämpar sig väl i samhället kallas män med personlighetsstörningar. Det finns många typer av personlighetsstörningar som beskrivs av forskare, de har alltid flera gemensamma egenskaper. Det kommer från det faktum att kvinnor som har en persons sjukdom kommer att:

djupt rotade och väletablerade beteendemönster, vars vändning faktiskt är omöjligt utan känsla av situationen i vilken en given person finns,låg flexibilitet i reaktion på intressanta offentliga och privata situationer,extrem eller all disproportion i kontakt med de normer som allmänt accepteras av en given kultur,subjektivt kopplad till lidande eller svårigheter att uppnå livsmål.

Som du kan se då, alla nyheter i den mänskliga psykeänden när en kvinna är en varelse som utformar sig själv och gör sina egna idéer, och därför på pubertetsstadiet. Därför är störningen hos personer nästan omöjlig att inträffa vid tidig barndom. Inte alls allvarlig olikhet i gruppen innebär att den nuvarande, existerande personlighetsstörningen uppstår. Alltid obehandlad kan de inte bara prata om bristen på anpassning i samhället utan även viktiga konsekvenser, eftersom det inte är ovanligt att personer som är kvar med en personlighetsstörning begår oavsiktliga brott eller tar bort deras varelse.