Nature of wedge schlesien zory

Dziki District of Virgin Education i Żory sista en av kommentarerna till den sista, som en original metod för att annonsera naturen i Övre Schlesien. Här i den sömniga luften regleras barnanläggningar och klasser, på detta sätt kan de promenera självständigt. Så generellt i belägringen av saga växter.Detta grönska rinner in i Żory, i området Sand pit Square. På ovannämnda plats kan spädbarn, liksom sina kamrater, identifiera den schlesiska faunan. Det finns cirka 160 typer av växter för skulpturer på 3, 4 ha presenterade. Det finns koppar och stenig flora och våtvattenföreningar. Se kraftfull plus medicinsk flora, medan kryddig. Kraftfullt penetrerande finns det en samling av utsökta manifestationer där ljusa växter av outforskad uppkomst har upptäckts: den kanadensiska julgranen, japansk aralia, koreansk gran och kinesiska metasquews.Orten godkänner gästerna att fortsätta och utforska rusvatten naturen. Żory och närheten till den sista staden, den sista platsen där den lämnar en hel del dammar med extraordinära naturliga priser. Deras fläckiga växt och ornithofauna existerar djupt ovärderliga för vegetationen i Övre Schlesien.Gerillacentret för Manual Education Center i Żory visar inte nödvändigtvis platsen för naturutbildning. Under tiden en dyr plats för marscher för kompletta familjer