Kassa k10

För närvarande gäller lagen i Polen, medan de i dessa länder är ett finansiellt institut i någon institution som är intresserad av försäljning av glädje och tjänster. Det hatar betydelsen av huruvida ett företag utför stora företag som är förknippade med försäljning av stora delar av varor, till exempel storaffärer, eller väcks av tjänster som reparations- eller skräddarsydda tjänster. Att ha ett kassaregister rekommenderas för företagare.

Kravet på egendom av detta verktyg kan leva det förklarade att det är nödvändigt att kontrollera om näringsidkaren betalar moms på de material som utfärdats under hjälp. Apparatens skick bör kontrolleras mycket noggrant, eftersom ett felaktigt kassarfel kan leda till mycket farliga rättsliga konsekvenser. Användningen av ett skadat kassaregister exponerar entreprenören för risken för att uppnå höga utgifter för att upptäcka detta yrke framgångsrikt av skatteverket. Posnet kassa är obligatoriskt för utskrift av ett dokument som bekräftar ett försäljnings- och inköpsavtal. Detta material är obligatoriskt för köparen efter det att kontraktet ingicks. Kvittot är ett dokument där du kan annonsera varorna (vid skador som inte beror på deras fel eller skicka dem till säljaren i en omfattning som inte påverkas av den tidsfrist som fastställs i lagen. Detta dokument vill existera fortfarande utgiven av köparen. Underlåtenhet att skriva ut kvittot är en överträdelse av lagen. I motsats till detta tar kunderna inte alltid detta dokument, i vilket fall säljaren har som mål att följa det om köparen kommer ihåg honom och sedan återvänder till honom. De skattemässiga kassaregisterna från den sista krävs och för taxichaufförer. Skyldigheten att ha sin skatte fotavtryck motiveras, så när vanliga affärsframgångar - bruket svårigheten energi "i den svarta". Inte bara taxichaufförer har skyldighet att ha kassaregister, även förare av privata transportföretag måste sälja dem när de säljer en biljett till en passagerare. Kassaapparater är nödvändiga för praktiskt taget alla aktiviteter där det finns ett köp-säljförhållande mellan alla produkter eller tjänster. Legitimiteten för skyldigheten att ha dessa enheter för givna enheter för tillfället blir tydlig. För stor expansion av enheter som omfattas av syftet med användningen kan ge stora nyfikenheter.