Kassa i online butiken

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett mycket aktuellt material och för chefen också för användaren. Det är viktigt att utfärda sådana bevis på försäljningen, den senare ska ta alla kvitton med dem.

Tyvärr ger några av oss för kvitton inte mycket uppmärksamhet, vilket i många fall skapar tragiska konsekvenser. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister och under vilka omständigheter kan de vara användbara?

När det gäller entreprenörer är tanken ganska enkel. De ska behålla kopior av kvitton i 5 år - vid inspektion från skatteverket. Varför ett dokument som det för en klient?Detta låga pappersskrot i många exempel kan vara av stor betydelse. Om vi känner till ett kassakvittotts giltighet och vi vet vilken stil för att lagra ett sådant dokument korrekt kan vi få mycket. Det här är vad det här fallet säger till människor där vi vill annonsera de inköpta varorna eller ge dem också för att få sina pengar. I det här fallet kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Vilken tid måste vi komma ihåg när kvittot hjälper oss att lämna in ett klagomål? Om vi köper matprodukter kan vi rapportera problem med dem i upp till 3 dagar. Under en längre tid borde vi behålla dessa kvitton, vilket är ett inköpsdokument av kläder, skor, möbler eller RTV-utrustning. Här ger lagen oss 24 månader för att upptäcka beslut och göra ett klagomål. Exakt för tillfället, om vi inte använder kvittot kommer vårt klagomål inte att godtas. Ju fylligare antalet varor som annonseras, desto tyngre förlust i samband med bristen på ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg om kvitton som säljaren måste ge oss under inköp. Låt oss komma ihåg och behålla sådana dokument i betydande utsträckning. Vi kan skapa kuvert där vi kommer att samla in kvitton i kronologisk tid, vi kan ange en speciallåda för det sista objektet. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar de kontrakt vi har genomfört hålls så länge som det kan finnas grund för att lämna in ett klagomål.