Gastronomi och kulinariska konst lublin

Termen engelsk coaching & nbsp; (vilket betyder utbildning är ett varumärke för en interaktiv träningsprocess som sker genom tekniker i kombination med psykologisk kunskap. Det är en typ av utbildning av anställda som räknar med att skapa en beslutsprocess i beskaffenheten av att besvara deras professionella frågor, vilket gör att andra personer eller kontor kan dynamisera utvecklingen och möjliggöra förbättring av företagets funktion. till exempel i ett kontrakt med sin affärsverksamhet, yrkesutveckling och analysera också frågor om interpersonliga relationer med andra anställda

https://ling-flu.eu/se/ Ling Fluent Ling Fluent - En effektiv lösning för snabbt och effektivt att lära sig ett främmande språk

Professionell coaching gör att kunder kan fatta smartare beslut, använda sina egna predispositioner, specificera sina planer och fokusera på att optimera åtgärderna för att ta emot dem. Coaching är en process med självförbättring, varav den viktigaste är att förbättra kundens förtroende och visa stöd för att sakta göra avsedda förändringar baserade på hans åsikter och intellektuella medel. Andra funktioner som är de enda i utbildning för anställda i full coaching är:

coaching är helt frivillig utbildning;tränaren är inte bra på att ge klienten någon vilja;det lär inte människor, det gör det bara för dem att lära känna varandra;baseras på frågor och stimulerar tänkande;det måste finnas en atmosfär av respekt och hjälp från kundens åsikter;målet är att skicka för specifika ändringar.