Farliga amnen i mitt hem

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och explosiva ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor för att lyckas är välkända och dokumenterade. Därför är identifiering av hot som kommer ut ur deras närvaro i arbetsprocessen ganska lätt. Situationen blir mycket mer komplicerad vid flyttning, lagring eller behandling av lös material. I många framgångar är till synes ofarliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller ett dokument i dammskinn ett stort explosionshot.

Industriella installationer av centralsugning används för att behandla sedimenterat damm från parkettgolv, släta ytor och konstruktion av utrustning och hallar. Han kommer ihåg samma mål att behålla hygien i arbetsytan, samtidigt som arbetstagare och maskiner och verktyg mot damm skyddas i den nuvarande risken för sekundära explosioner. Alla företag som utför industriinstallationer måste utföra & nbsp; installation i enlighet med gällande standarder som anges i direktivet vid installationen.

Dr Extenda

En viktig uppgift som är central dammsugning:- Skydd av hälsa och liv för människor som gör lägenheten från de skadliga effekterna av damm.- Skydd av maskiner och tillbehör mot fel som följd av damminterferens,- Skydd av byggandet även av personer som utövar verksamheten mot effekterna av okontrollerad pollenutbrott.

Uppmärksamhet - explosionsriskI händelse av att brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i vakuumprocessen är det hög risk för okontrollerad explosion. Därför kan fenomenet orsaka att smutsningsenheten förstörs, liksom hela enheten. Enligt statistik klassificeras filtreringsenheter och cykloner i gruppen av enheter med hög explosionsrisk.

Central sug och explosiv säkerhetSom nämnts ovan är en dryck med dyrare betydelser av central dammsugning att minska risken för sekundär explosion genom att eliminera den så kallade kvarvarande damm. Denna lösning, å ena sidan, maximerar enhetens och brandenhetens säkerhet, den ytterligare minimerar kostnaderna för att matcha processinstallationen till ATEX-direktivets krav. Detta bör noteras att installationen av centralsugning måste uppfylla de stränga kraven i ATEX-direktivet för att lyckas med brännbara och explosiva dammar.