Det storsta urvalet av material

En noggrann bestämning av lasternas tillstånd och medvetenhet behövs för att bedöma utrustningens tekniska tillstånd, välja material, ta reda på orsakerna till skador, samt avhandlingen av förändringar och restauranger.

ProfolanProfolan Profolan Det bästa naturliga receptet för att bekämpa skallighet och gråning för män!

I kontakt med ovanstående använder vi numeriska metoder för att exakt bestämma lastnivån, särskilt den finita elementmetoden (FEM i modern tid.Metoden för ändlig element kan också tillämpas på statiska och effektiva element. Vid dynamiska händelser spelar till exempel hastigheten för belastningsändringar, friktion och medieflöden en viktig fråga. Mesberäkningar används förutom att slutligen bestämma orsakerna till fel och förstörelse.Typiska analyser kombinerade med mesberäkningar avser främst:- verifiering av tillståndet för stress och deformation i meningen att avgöra kritiska platser,- formmatchning i planen för att minska strukturintensiteten,- kontroll av orsakerna till skador och deras idé för drift.- modellering av gjutgods och flöden.I detta spel kommer meshingberäkningar också att minnas mycket erkännande inom den maritima industrin. När man utformar en flytande eller undervattensstruktur blir detaljerade FEM-analyser av deras former och ursprungliga egenskaper nyckeln till säkra och goda lösningar.Det är mest effektivt att slutföra den första analysen i det grundläggande designstadiet. Detta kommer att undvika misstag i vidare design. Det viktigaste elementet i beräkningen är att bestämma den omedelbara styrkan hos den konstruerade strukturen. Både som en helhet och i känsliga noder. Mesberäkningar används och för att bestämma utmattningshållfasthet.Under de nya åren skedde en revolution i beräkningen av röra och gradvis utbyte med avvisning av lokal visning av material. I kontakt med den nuvarande kan du snabbt etablera extrema händelser och skydda de vattenkatastrofer som kan inträffa. För närvarande pågår arbete för att utveckla standarder för att minimera kollisionsskador. Stora framsteg i beräkningen av meddelanden inleddes av EU-projekten "Hårdare" och "Mål". Användningen av mesberäkningar blir mer och mer populärt.