Central castorama dammsugare

Många av oss under rengöring kämpar verkligen med diffust spårstoft som håller sig inne i det rengjorda interiöret och bär med oss ​​ämnen som ofta orsakar mycket farliga symtom på allergier. Att hantera det verkar vara mer tillgängligt än vi tror. Installation av centrala dammsugare 100% gör att du kan bli av med smuts och bakterier utanför byggnaden utan att buller också är mycket mer bekvämt.

https://ecuproduct.com/se/flexa-plus-optima-ett-omfattande-satt-att-regenerera-lederna/

Centrala dammsugare är en uppsättning kanaler som är permanent belägna i byggnadens väggar och är medvetna om avfallshantering till en central person som är insatt i källaren, tvättstugan eller garaget. Rengöringsspetsen och slangen är anslutna till suguttagen, som finns i anläggningen. När slangen är ansluten till ett av uttagen tas den centrala enheten automatiskt bort. Den insugna luften efter dammavskiljning utförs utanför byggnaden, och avfallsbehållaren är tillräcklig för att tömmas en gång per månad. Varför är den första dammsugaren ett så värdefullt plus ett lättare val än en vanlig dammsugare? Nyckeldammsugning är en ny, intelligent hemteknik som ökar värdet på vår egendom och tar levnadsstandard. Ingenting filtrerar luften i anläggningen mer effektivt och lämnar inget diffust spårstoft, vilket är extremt idealiskt särskilt för allergiker, till skillnad från en traditionell dammsugare. Luften från dammsugaren, som innehåller allergener och bakterier, blåses utanför byggnaden, rengöringen med en sådan dammsugare är starkare, säkrare och mer estetisk. Fördelen är därför att genom att placera den första enheten på en separat plats, minskar vi bullret betydligt under rengöring. På grund av bristen på en strömkabel behöver vi inte dra den som en vanlig dammsugare, hela installationen som leder dammet är begravd i väggarna, och den lugna och flexibla sugslangen gör att vi kan nå även de mest avlägsna hörnen utan att behöva lyfta dammsugaren. Utan anledning till de använda filtren förblir sugkraften hos dammsugaren och den kokar inte ner till mängden fyllning av tanken, eftersom detta skapar utrymme i en normal dammsugare.