Arbetsvillkor for gornikow hos hemlosa personer

Sjukdomar är den sortens person mental degeneration, vilka funktioner som är viktiga och djupt rotade mönster av fortlöpande information från omgivningen som hindrar ett fungerande samhälle i avsnittet allmänt accepterade standarder. Källan till alla typer av sjukdomar kan vara ett liv som kontrolleras inte bara i barndomen, men senare i livet, ångest eller underlåtenhet att uppfylla de grundläggande behoven i livet & nbsp; Egenskaperna hos människor som är mycket farlig sjukdom uppskattande få människor kommer att bli.:

några djupt rotade personliga egenskaper som också är starkt överdrivna i berörings liknande egenskaper i den unge mannen,brist på förmåga att anpassa sig till saker - det betyder att en känd person i många olika tecken kommer att mata direkt på samma sätt,alla inbyggda funktioner visar sig inte vara i vägen för att uppfatta verkligheten, men mer i fråga om planering och känslor i förhållande till varandra också ovanliga typer. Därför skapar han en fördel och är stark främst under säsongen av relationer med sina egna typer, som i framgången för personer med personlighetsstörningar är starkt defekta,Funktionerna hos tecken med störningar bildar ett generellt mönster av en annan, olika personlighet, och de är inte individuella beteenden från att hitta sig i en unik situation.

Du kan lära dig många typer av personlighetsstörningar, från de som kännetecknas av att du är själv, genom helt ofarlig, för att försöka orsaka sår på nya typer. Nedan är några av de mest attraktiva typerna av psykiska störningar:

schizoid personlighet - den person som använder denna modell av personlighetsstörning är ofta intrycket av en extremt svår och unemotional person som finns i hans eller hennes värld. Vid det första mötet i denna standard är en man placerad väldigt distanserad och lugn, även några empati. Hans tankar är mycket originella och / eller ovanligt ursprungliga. Den schizoida personens psykologiska tillstånd kommer också att vara öppen i outfiten; den här mannen kommer att behålla en lämplig och lämplig klädstil, ibland excentrisk, kommer han aldrig att följa mode eller den allmänt accepterade lagen om vad han verkar. Orsakerna till denna sjukdom är inte exakt kända eller definierbara. Vissa forskare insisterar på att de orsakas av överdriven vård av föräldrar i ung ålder, medan andra är bara motsatsen. Psykiatriker bygga sin diagnos om tillämpningen av sådana platser i patienten, eftersom ingen eller försumbar gå att tänka tillfredsställa din glädje, emotionell kyla, brist på intresse för både beröm och yttrandet, att vara fri och ovilja mängd nuvarande nivåer.känslomässig nöd - två typer av personer med känslomässig nöd dela: snabb typ och borderline man. Hos människor med båda typer av dysfunktion kan man bestämma en hög impulsivitet utan känsla för konsekvenser, en snabb utbrott av orubblig ilska, hyperaktivitet eller irritabilitet. Båda typerna av emotionella chocker har dock en ganska stor skillnad. En impulsiv person, eftersom han inte tar hand om kärlek och underhåll som ofta förekommer i extrema former, klagar dessutom på god psykologisk spänning. Borderline är en farlig gren av känslomässig nöd, för att hoppa stämningar i en kvinna som lider av den sista psykiska störningen är så rika och snabba att de i grupper av fall skickar till självmord.rädsla - denna typ av störning är relativt enkel och tydlig för läsarna. Det betyder att den lidande personen är rädd. Och hennes rädsla kan omfatta i stort sett alla nivåer i livet och omgivande föremål. Konsekvensen är att betrakta tillstånd och aktiviteter som ta in de sjuka rädsla för att endast i ordets rätta fall leder till problem i sociala åtgärder, i den mörkaste och till och med självmord eller aggression riktad mot annan kvinna. Sådana metoder sett fobier, såsom arachnophobia, homofobi, klaustrofobi, eller till och med pediofobia (rädsla för dockor, triskaidekafobi (rädsla av antalet 13, och även pedofobia (pedofobi eller till och med en rädsla för att flyga (rädsla för luft.beroende - inget omnämnande av en ny typ av missbruk. Ett tecken med personlighetsstörning i beroendefältet är helt enkelt beroende av den typen. Det kan inte klara sig utan att förskriva sina invånare, tillåter andra att fatta beslut som är relevanta för patientens nyhet att vara, är inte medveten om självständig beslutsfattande, är beroende och alltför underdanig.

Faktum är att det i princip inte finns någon människa som kan kallas med ett riktigt hjärta i en bred, hälsosam en. Om emellertid en viss del blir störande överdriven, är det långt ifrån att det är möjligt för en annan säkerhet att få en psykiaters uppfattning.